System ADAMS 
 

ZASADY ZGŁASZANIA MIEJSC POBYTU DO SYSTEMU ADAMS- prosimy o wcześniejsze zgłoszenia zmian miejsc pobytu - minimum na dzień przed zmianą.

- przyjmowane będą TYLKO zgłoszenia PISEMNE od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00

na skrzynkę mailową biuro@pzpc.pl lub faksem 22 834 11 42, 22 834 11 45.

- w wyjątkowych sytuacjach (np. w weekendy) SMS na nr 722 122 505.

- zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko zawodnika
- adres e-mail zawodnika
- nazwę miejsca pobytu
- dokładny adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu)
- termin pobytu pod wskazanym adresem (od dnia ... do dnia ...)
- 60-minutowy przedział czasowy pobytu pod wskazanym adresem tzw. SLOT (jest to godzina, w trakcie której zawodnik gwarantuje pobyt pod podanym
adresem)
- podpis zgłaszającego.

- system nie przyjmuje zmian ze wsteczną datą.

- miejsca pobytu wszystkich zawodników na kolejny kwartał należy przesyłać do PZPC (na drukach zamieszczonych poniżej) najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem kwartału.

 
 FORMULARZ zgłoszenia pobytu  (doc)
 
WZÓR jak wypełniać zgłoszenie (PDF) 
 
 
 
NAJBLIŻSZE IMPREZY 
 


Komunikat organizacyjny
Listy startowe
Obsada sędziowska
Druk zgłoszenia


Komunikat organizacyjny
Druk zgłoszenia

TRANSMISJE INTERNETOWE Z ZAWODÓW

KALKULATOR SINCLAIR'A

Mężczyzna: Kobieta:
Waga:
Dwubój:
Punkty:

SPONSOR GENERALNY
PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY

PARTNERZY MEDIALNI
 

stat4u

 


więcej